Eduskuntavaalit ovat huhtikuussa 2023

.mistä aluevaaleissa on kyse?

Aluevaaleissa valitaan ensimmäiset hyvinvointialueiden valtuustot. Ne päättävät 1.3.2022 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista ja pelastustoimen tehtävistä alueellaan. Pelastustoimen lisäksi hyvinvointialueiden vastuulle siirtyy kunnilta koulujen oppilashuolto.

Uusimaa on jaettu neljään hyvinvointialueeseen, joista kukin muodostaa oman vaalipiirinsä. Helsingin kaupunki muodostaa lisäksi oman alueensa, jossa kaupunginvaltuusto huolehtii hyvinvointialueen päätöksenteosta. Muualla Suomessa hyvinvointialueet ovat saman kokoisia, kuin maakunnat.

Tulevan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnat ja nykyisen Keski-uudenmaan Sote kuntayhtymän, Keusoten, kunnat ovat täsmälleen samat kuusi kuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Nämä kunnat siis muodostavat oman äänestysalueensa. Tältä alueelta valitaan 69 -jäseninen valtuusto päättämään sen sosiaali- ja terveydenhuollon, oppilashuollon ja pelastustoimen palveluista.

Sote-uudistuksen ensisijainen tarkoitus on kaventaa alueellisia eroja hyvinvoinnin ja terveyspalvelujen suhteen sekä turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikkialla Suomessa

vaaliteemani

ennaltaehkäisevät palvelut.

 

Lupaan olla edistämässä ennaltaehkäiseviä palveluja ja niiden saatavuutta. Ennaltaehkäisy on aina inhimillisempää kuin jälkikäteen korjaaminen. Turvataan laadukas oppilashuolto, neuvola- ja mielenterveyspalvelut sekä ikäihmisten päivätoiminta.

heikoimpien puolella.

Olen heikoimpien puolella. Erityisosaamistani ovat vammaisten oikeudet ja palvelut. Lupaan olla ääni myös niille, jotka eivät itse sitä pysty käyttämään.

Tahdon olla puolustamassa heikoimmassa asemassa olevia ja olla rakentamassa aidosti tasa-arvoista ja inhimillistä yhteiskuntaa, jossa vähennetään köyhyyttä ja ehkäistään eriarvoistumista. Ei ole meitä ja heitä, on vain yhdenvertaisia asukkaita. Sanotaan ei kaikelle syrjinnälle ja puolustetaan jokaisen oikeutta olla oma itsensä. Ollaan avoimia ja suvaitsevaisia. ”Sivistysvaltion mitta on siinä, kuinka se huolehtii heikoimmistaan”; huolehditaan, että tämä lausahdus toteutuu ja kaikissa päätöksissä pidetään heikoimpien puolta.

 

yhdenvertaiset palvelut.

Hyvinvointialueella tulee turvata eri väestöryhmien yhdenvertainen pääsy palveluihin. Palvelujen saavutettavuuden esteenä eivät saa olla pitkät välimatkat, puuttuva julkinen liikenne tai asiakasmaksut. Saavutettavuuden lisäksi tulee huolehtia palvelujen yhdenvertaisesta laadusta. Haavoittuvassa asemassa olevien, kuten vammaisten, ikäihmisten, työttömien tai lastensuojeluasiakkaiden erityispalvelujen tulee olla laadukkaita ja saavutettavia.